1. Cơ cấu tổ chức

Được thành lập theo Số 241/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Trường Đại Học Kinh Tế  Kỹ Thuật Công Nghiệp khoa Công Nghệ Thực Phẩm hiện có tổng số 22 giảng viên, trong đó có 13 giảng viên cơ hữu và 9 giảng viên kiêm nhiệm. Lãnh đạo gồm 01 trưởng khoa, 01 phó khoa, 01 trợ lý khoa. Dưới sự chỉ đạo của chi ủy khoa Công Nghệ Thực phẩm có 02 tổ công đoàn trực thuộc 02 khu vực: Hà Nội và Nam Định, 02 liên chi đoàn 02 khu vực dưới sự chỉ đạo của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

Khoa Công nghệ Thực phẩm có chức năng tổ chức đào tạo các lớp học, ngành học theo chuyên môn ngành Công nghệ thực phẩm. Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

* Nhiệm vụ

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

5. Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

7. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

3. Quy mô và năng lực đào tạo, nghiên cứu

- Về công tác đào tạo: Cung cấp và trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành về lĩnh vực chế biến thực phẩm. Đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề chuyên môn cao đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển.

- Về công tác nghiên cứu khoa học: Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu  khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường, cấp khoa về lĩnh vực khoa học công nghệ, tham gia xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo về chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.

4. Truyền thống và những thành tích đã đạt được

Với đội ngũ giáo viên trong khoa còn rất trẻ trong đó 90% là nữ nhưng các cô giáo   luôn tâm huyết với nghề, không ngại khó khăn trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với xu thế hội nhập. Trong khoa tỷ lệ giáo viên có học vị từ thạc sỹ là 100%, số giáo viên có học vị tiến sỹ là 40%. Cùng với nỗ lực phấn đấu trên, tập thể và các cá nhân của khoa đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý:

1) Bằng khen của Bộ Công Nghiệp năm 2006

2) Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2009

3) Bằng khen của Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định

4) Các danh hiệu cá nhân: chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp trường, giáo viên dạy giỏi các cấp…

Cùng nhiều bằng khen về các hoạt động đoàn thể như nữ công, công đoàn, đoàn thanh niên.

5. Định hướng phát triển

Với định hướng và sự phát triển của khoa, năm nay khoa công nghệ thực phẩm mở thêm chương trình đào tạo ngành học mới: ngành công nghệ sinh học theo đúng tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Định hướng về công tác nghiên cứu khoa học: phối hợp và triển khai với các tổ chức khoa học công nghệ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của trường, khoa, trung tâm; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ và phát triển công nghệ của người học. Tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ, tham dự các giải thưởng khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

6. Địa chỉ, điện thoại, Email và Web.

(1) Trưởng khoa: Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(2) Phó trưởng khoa: Tiễn sỹ Vũ Thị Ngọc Bích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng khoa:                              

Tầng 6, phòng 602, 456 – Minh Khai, Hà Nội, Tel: (04)38621366 (119)

Tầng 1, khu văn phòng, 353 – Trần Hưng Đạo, Nam Định Tel: (0350)3848706

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Danh sách cán bộ giảng viên

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thạc sỹ - Trưởng khoa

 

2

Vũ Thị Ngọc Bích

Tiễn sỹ - Phó khoa3

Hồ Tuấn Anh

Tiến sỹ

 

4

Lê Minh Châu

Thạc sỹ

 

5

Phạm Thanh Hải

Thạc sỹ

 

6

Vũ Phương Lan

Tiến sỹ

 

7

Nguyễn Thị Mai Hương

NCS

 

8

Phạm Thị Thu

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sỹ

 

10

Phạm Quang Tứ

Kỹ sư

 

11

Trần Thị Thúy Quỳnh

Thạc sỹ

 

12

Phan Thị Thanh Hương

Thạc sỹ

 

13

Đỗ Văn Chương

Tiến sỹ - GĐ TTCNSH

 

14

Trương Thị Thủy

Thạc sỹ

 

15

Nguyễn Hải Đức

Thạc sỹ

 

16

Đặng Thanh Quyên

Thạc sỹ

 

17

Mai Vân Anh

Thạc sỹ

 

18

Đoàn Diệp Uyển

Thạc sỹ

 

19

Đỗ Thị Minh Hạnh

Thạc sỹ

 

20

Lê Văn Huỳnh

NCS

 

21

Trần Đức Hiển

Thạc sỹ